Main Data
Author: Catrina Curant
Title: Wakacje uleg?ej 1: Pan i Uleg?a - seria erotyczna BDSM
Publisher: LUST AND LOVE
ISBN/ISSN: 9788728365991
Edition: 1
Price: CHF 0.90
Publication date: 01/01/2022
Content
Category: Narrative literature
Language: Polish
Technical Data
Pages: 8
Copy protection: Wasserzeichen
Devices: PC/MAC/eReader/Tablet
Formate: ePUB
Table of contents
'- Chod?, Mirabell, zobaczymy, na co ci? sta?. - Jego g?os jest ciep?y, a jednocze?nie szorstki i surowy. Po podwórzu kr?c? si? ludzie, ale si? nie zatrzymujemy. Zdaje si?, ?e Tom ma jasno okre?lony plan. Uspokaja mnie to, ?e ja nie musz? go mie?, nie musz? nic planowa?, o nic si? troszczy?. O nic poza spe?nieniem jego polece? - ale to ?atwe. Odpoczywam, mimo ?e moje cia?o dostaje w ko??, ja odpoczywam. K?tem oka widz? innych, jaki? m??czyzna w?a?nie bato?y przy ogrodzeniu m?odego ch?opaka, który ucieka spod bata. G?upi, to tylko wywo?uje salw? ?miechów i dodaje kolejne ciosy. Chocia? kto go tam wie, mo?e taki by? jego cel. Kiedy?, gdy by?am pocz?tkuj?c? uleg??, te? zdarza?o mi si? prowokowa?, aby dosta? kar?, teraz nie pozwalam sobie na takie fortele, teraz wymagam wi?cej od dominuj?cego i od siebie.'Mirabell nigdy nie wie, jaki scenariusz czeka j? na Urlopie. Kim b?dzie i do czego b?dzie zmuszona. Ekscytacja miesza si? z l?kiem. Kim b?dzie m??czyzna lub kobieta, której b?dzie musia?a si? podporz?dkowa?? Jak b?dzie wygl?da?a jej nietypowa s?u?ba? Jakie wymagania zostan? przed ni? postawione? Có?, okazuje si?, ?e tym razem scenariusz jest urozmaicony, a ona staje si? klaczk? w specyficznej stadninie... Pierwsza cz??? z cyklu 'Wakacje uleg?ej' autorstwa Catriny Curant.O serii: Zasady Wytwórni s? proste i nie ma ich du?o: Pos?usze?stwo. Granice. Absolutna tajemnica. To pierwsze jest najci??sze, ale najprzyjemniejsze. Daje jej oddech, jest czym?, na co czeka, czego potrzebuje. Granice - je zmienia co rok, analizuje poprzednie i sprawdza, gdzie chcia?a je zmieni?. Po to jest rozmowa na koniec, czasami wydaje jej si?, ?e to ten element sprawia, ?e za ka?dym razem wraca. Teraz ju? po raz pi?ty. Tajemnica - nie s?ysza?a, aby ktokolwiek z uczestników kiedykolwiek j? zdradzi?. Z drugiej strony - chocia? czasem rozpoznaje kogo?, wie, ?e nawet jakby powiedzia?a o tym w mediach - nie ma ?adnych dowodów. Nic. Tylko opowie??, która zniszczy?aby jej karier? szybciej ni? innych. Urlop w Wytwórni - siedem dni. Czasami my?li, ?e to du?o. Cz??ciej - ?e stanowczo za krótko.

Catrina Curant to pseudonim artystyczny polskiej pisarki. Eksperymentowanie w ?ó?ku, szukanie nowych dozna? i odkrywanie swojej natury jest dla niej czym? naturalnym. Pisuje felietony na portalu erotycznym, odwiedza lokale swingerskie i bywa na pokazach BDSM. Fascynuje j? japo?ska sztuka Shibari, a w swoich tekstach stara si? ??czy? mistycyzm z erotyk? i naturalnym ludzkim d??eniem do spe?niania pragnie?. Nie uznaje tematów tabu, a seksualno?? cz?owieka jest pasj? jej ?ycia.
 
Contact FAQ Conditions of use Legal informations Delivery conditions Privacy policy Copyright
All prices on this website are with Reservation.